AVARE

Arbejdsmarkedet, Viden, Akademikere, Rekruttering og Erhvervsliv

AVARE 

Hvordan sætter man pejlemærker op for udvikling af uddannelserne og optaget på disse, når man ikke har en klar krystalkugle for arbejdsmarkedets efterspørgsel?

Med AVARE vil vi skabe et forum for udveksling af data og analyser, der kan give mere indsigt i dette. AVARE er med andre ord videnudveksling om, hvordan universiteterne i fremtiden kan håndtere ansvaret for at levere uddannelser med relevans for et arbejdsmarked, hvor uforudsigeligheden er stor.

Formålet er at komme tættere på et svar ved at samle folk fra universiteterne såvel som fra ministeriet, erhvervslivet, konsulentbureauer, tænketanke, interesseorganisationer mv. til udveksling af oplysninger og analyser om eksisterende eller planlagte projekter, der belyser akademikernes kommende arbejdsmarked.

Fokus vil især være på, hvad der efterspørges på det private arbejdsmarked. Vi planlægger dog et enkelt arrangement, der sætter fokus på det offentlige arbejdsmarked. Det er ikke intentionen at skabe et forum for politisk debat – der er tale om udveksling af data og analyser mellem de interesserede aktører.

Bliv en del af AVARE-netværket ved at sende en mail til Jonas Holst-Jensen på jj@dkuni.dk.

 

Møderække

Introduktion og generelt om arbejdsmarkedet
7. oktober kl. 10-13.

Det private arbejdsmarked for humanister
November 2015

Det private arbejdsmarked for teknisk uddannede
Januar 2016

Det private arbejdsmarked for samfundsfagligt uddannede
April 2016

Det private arbejdsmarked for naturvidenskabeligt uddannede
Juni 2016

Det offentlige arbejdsmarked
September 2016

Udskriv