Forskerudvekslingsaftale med Kina

Forskningsophold i Kina (CAS) i 2016

I henhold til Rektorkollegiets (Danske Universiteters) samarbejdsaftale med the Chinese Academy of Sciences (CAS) kan der gives tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til danske forskere, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en CAS-institution. Aftalen omfatter kun det naturvidenskabelige og teknologiske område.

Formålet med aftalen er at stimulere forskermobiliteten mellem de to lande, bl.a. med henblik på at styrke uddannelsen af forskerstuderende. Det er således en forudsætning for at opnå støtte, at danske ansøgere indgår aktivt i et eller flere kinesiske forskeruddannelsesmiljøer og gennem de planlagte aktiviteter bidrager til at udbygge kvaliteten af forskeruddannelsen.

Aftalen omfatter følgende støttemuligheder:

  • Korte ophold, som kan søges af forskere for en periode af 14-30 dage.
  • Længerevarende ophold, som kan søges af ph.d.-studerende for en periode af 6-12 måneder.
  • 12-månedersophold, som kan søges af postdocs.

De længerevarende ophold er dog afhængige af, at de fornødne midler er til rådighed.

Ansøgere skal selv sørge for kontakt til en kinesisk værtsinstitution.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist for ophold i 2017 er mandag d. 19. december 2016.

Ansøgningsskemaet findes ovenfor i elektronisk form. 

Underskrevne ansøgninger på engelsk bilagt CV, publikationsliste, invitation fra værtsinstitutionen(erne) samt eventuelle relevante referencer indsendes til:

Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København K
dkuni@dkuni.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Thaagaard Hyllested på tlf. 33 36 98 09 eller sth @ dkuni.dk.

Udskriv