Seneste høringssvar

05.03.2015 Høring over bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt andre ændringsbekendtgørelser

30.01.2015 International uddannelsesbekendtgørelse

30.01.2015 Høring over talentbekendtgørelse og andre bekendtgørelser

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

De studerende er gode nok - rammerne kunne være bedre
Danske Universiteter talsmand, rektor Ralf Hemmingsen mener, at der er behov for mere fleksible rammevilkår og bedre finansiering, så universiteterne kan prøve nye optagelses- og undervisningsformer af.
 
Et mere fleksibelt optagelsessystem     
En optimering af optagelsessystemet kan give afgørende resultater med hensyn til at skabe et mere gennemskueligt og fleksibelt optagelsessystem. Danske Universiteter har udarbejdet et notat om universiteternes fælles holdninger til justering af det nuværende optagelsessystem. 

Flere studerende prøver kræfter i udlandet - det glæder Danske Universiteter                   
Universiteternes Statistiske Beredskab viser, at der siden 2008 er sket en fordobling i antallet af universitetsstuderende, som tager på udveksling eller tilsvarende under deres studier. Det gavner både de studerende, universiteter og erhvervslivet.

Danske Universiteters bemærkninger til Uddannelseszoom   
Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et nyt digitalt værktøj, Uddannelseszoom, som skal skabe større gennemsigtighed om de videregående uddannelser. Danske Universiteter har i den forbindelse sendt et brev med en række bemærkninger til værktøjet til ministeriet. Anden fase af Uddannelseszoom er blandt andet en national dimittendundersøgelse, om hvilken Danske Universiteter har fremsendt et andet brev til ministeriet

Notat om udenlandske SU-modtagere i Danmark
Ovenpå en række artikler i danske medier om antallet af udlændinge, som modtager SU i Danmark, har Danske Universiteter udarbejdet et notat, som viser, at størstedelen af stigning af udenlandske SU-modtagere bliver ligetstillet efter danske regler.