Seneste høringssvar

16.10.2014 Reform af international rekruttering

03.10.2014 Ændring af universitetsloven m.fl. (Gennemsigtighed)

30.09.2014 Universities Denmark's response to the public consultation on Science 2.0: science in transition

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Ny dimensionering er stadig problematisk  
Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsens justerede dimensioneringsmodel er svær at gennemskue, unødigt bureaukratisk og tager stadig ikke hånd om de grundlæggende problemer.

Massiv detailstyring af uddannelserne
Danske Universiteter mener, at universiteters egen dimensioneringsmodel havde været betydeligt bedre end regeringens netop offentliggjorte dimensioneringsudspil.

Finanslovsudspil signalerer stabilitet
Danske Universiteter glæder sig over, at der med finanslovudspillet lægges op til at fastholde universiteternes 3-årige planlægningshorisont mht. basismidler til forskning og uddannelsesbevillinger.

Status quo for optaget i 2014 - reduceret optag fra 2015
I dag har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort tal for årets optag på de danske universiteter. Tallene viser, at universiteterne i 2014 optager 29.377 nye studerende. Fra 2015 vil universiteterne dog begrænse optaget på uddannelser med langvarig, høj ledighed.
Læs status på Danske Universiteters dimensionering af bacheloroptaget her. Genlæs desuden også Rektorkollegiets politikpapir her og handlingsplan her

Supplering til kandidat
Brev til Sofie Carsten Nielsen om supplering til universiteternes kandidatuddannelser.