Seneste høringssvar

27.11.2015 Høring om ændring af fondsbeskatningsloven m.m.

09.06.2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

18.05.2015 Høring over vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Danske Universiteter roser justering af fremdriftsreformen    
Forliget om justering af fremdriftsreformen får rosende ord med på vejen fra Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.

Danske Universiteter søger chefkonsulent      
Danske Universiteter søger en chefkonsulent med solidt kendskab til dansk forsknings- og uddannelsespolitik. Læs hele opslaget her.

På vej mod bedre governance af universitetssektoren    
Danske Universiteter skitserer i dette papir en række forslag, der kan være de første skridt i retning af en bedre governancemodel for universitetsområdet. Læs på vej mod bedre governance af universitetssektoren her.

Ny publikation om anerkendelse af undervisning   
Danske Universiteters nye publikation giver et indblik i nogle af de områder, hvorpå universiteterne understøtter og anerkender den gode undervisning. Samtidig viser den, at anerkendelse af undervisning er en del af universiteternes strategi. Læs og download publikationen her.

Nyt fra Danske Universiteter - november 2015   
Det seneste nyhedsbrev fra Danske Universiteter er netop udkommet. Her kan du blandt andet læse om, at prorektor Henrik Wegener, DTU, er valgt til et nyt prestigefyldt udvalg og om Danske Universiteters forslag til en bedre governancemodel for universitetssektoren. Læs hele nyhedsbrevet her.

Markant beskæring vil ramme fremtidens vækst    
Regeringen lægger med sit forslag til finanslov for 2016 op til at skære både i uddannelsesbevillingerne og i de offentlige investeringer i forskning. Talsmand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev kalder det overraskende. Læs hele pressemeddelelsen her.

Danske Universiteter bakker op om flygtninges uddannelsesmuligheder  
Københavns Universitets åbne brev til uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen om flygtninges uddannelsesmuligheder har fuld opbakning fra Danske Universiteter. Læs hele pressemeddelelsen her.