Seneste høringssvar

26.11.2014 Høring over bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

20.11.2014 Høring vedrørende overgangsordning for supplering

31.10.2014 Lov om akkreditering

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Kvalitetsudvalgets høje mål er et godt oplæg til debat               
Den anden delrapport fra Kvalitetsudvalget har gode takter, men universiteterne er betænkelige ved, hvor finansieringen skal komme fra.

Grundlag for dialog om dimensionering er fastlagt          
Uddannelses- og forskningsministeren og Danske Universiteter har fastlagt et godt grundlag for de enkelte universiteters videre dialog med ministeriet om dimensionering. Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen understreger, at der ikke er tale om en formel aftale. Læs hovedelementerne i dimensionering.  

Universiteterne klar til at tage ansvar for dimensioneringen       
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen understreger, at universiteterne er klar til at tage ansvar for dimensioneringen. 

Bredt forlig er godt for forskningen  
Danske Universiteter kalder det godt politisk håndværk fra alle parter, at regeringen indgik et bredt forlig om anvendelse af reserven til forskningen. Det kan skabe et fundament under forskningen, som forhåbentlig kan række videre de kommende år. 

Rektorkollegiets model for dimensionering
Rektorkollegiets model for dimensionering er senest beskrevet i et brev til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der blev overrakt til ministeren den 20. oktober 2014.
For en første beskrivelse af modellen læs Rektorkollegiets handlingsplan og politikpapir

Ny dimensionering er stadig problematisk  
Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsens justerede dimensioneringsmodel er svær at gennemskue, unødigt bureaukratisk og tager stadig ikke hånd om de grundlæggende problemer.