Seneste høringssvar

18.05.2015 Høring over vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser

05.03.2015 Høring over bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt andre ændringsbekendtgørelser

30.01.2015 International uddannelsesbekendtgørelse

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Danmark skal sætte innovationsambitionerne højt       
Dansk forskning præsterer stadig stærkt i den europæiske superliga ifølge Innovation Union Scoreboard 2015. Men det er nødvendigt at sætte ambitionerne højere. Det mener talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen. Læs hele pressemeddelelsen her

Dialog og ekstern censur skal sikre uddannelsernes kvalitet     
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen mener, at Berlingskes undersøgelse giver anledning til øget dialog mellem ledelser, forskere og studerende, og at den viser, at der er et klart behov for at fastholde den eksterne censorordning. Læs hele pressemeddelelsen her

Danske Universiteters sekretariat søger to studentermedhjælpere    
Danske Universiteters sekretariat søger to velstrukturerede og dygtige studentermedhjælpere til løsning af en række varierende opgaver. Læs hele opslaget her.

Danske Universiteter om Finanslov 2016
Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 2016 med fordel kan tage afsæt i en række hensyn, som blandt andre en fastholdelse af den 3-årige bevillingshorisont og taxametersystemet sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed.    

Danske Universiteters bemærkninger til Uddannelseszoom   
Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et nyt digitalt værktøj, Uddannelseszoom, som skal skabe større gennemsigtighed om de videregående uddannelser. Danske Universiteter har i den forbindelse sendt et brev med en række bemærkninger til værktøjet til ministeriet. Anden fase af Uddannelseszoom er blandt andet en national dimittendundersøgelse, om hvilken Danske Universiteter har fremsendt et andet brev til ministeriet