Seneste høringssvar

01.07.2014 Kommissionens meddelelse om "Research and innovation as sources of renewed growth"

16.06.2014 Høring om ny dansk kodeks for integritet i forskning

04.06.2014 Høring over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelse

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

41.900 søger ind på universiteterne
Uddannelsesministeriet har offentliggjort opgørelsen over antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. I år har 41.900 ansøgt om optagelse på en universitetsuddannelse.

Ny rapport sætter fokus på videnudvekslingen
Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation og teknologioverførsel (Innotech) har netop udsendt en ny rapport, som giver et indblik i universiteternes vidensamarbejde med det omgivende samfund. Læs Danske Universiteters pressemeddelelse her og rapporten her.

Supplering til kandidat
Brev til Sofie Carsten Nielsen om supplering til universiteternes kandidatuddannelser.

Danske Universiteter om regeringens vækstpakke
Danske Universiteter har samlet sine synspunkter til en række af forslagene i regeringen og Venstres rammeaftale om en vækstpakke. Læs mere her

Fortsat fremgang i universiteternes teknologioverførsel
Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 20. juni offentliggjort årets kommercialiseringsstatistik, som opgør resultaterne med teknologioverførsel for 14 offentlige forskningsinstitutioner. Statistikken viser, at den positive udvikling i antallet af nye opfindelser, patenter og licens-, salgs- og optionsaftaler især er drevet af indsatsen på de danske universiteter. Læs kommercialiseringsstatistikken her.