Seneste høringssvar

30.01.2015 International uddannelsesbekendtgørelse

30.01.2015 Høring over talentbekendtgørelse og andre bekendtgørelser

13.01.2015 Ændring af SU-loven

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Mindre detailregulering er nødvendig                  
Danske Universiteter er særdeles positive over for Kvalitetsudvalgets anbefaling om at mindske detailreguleringen på de videregående uddannelser, men det er vigtigt, at den styring ikke bare erstattes af en ny, skjult detailstyring.

Universiteternes udviklingskontrakter 2015-2017              
Bestyrelsesformændene for de otte universiteter og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen underskrev den 8. januar 2015 universiteternes udviklingskontrakter 2015-2017. Læs udviklingskontrakterne her.

Kommentarer til Kvalitetsudvalgets anbefalinger i rapporten 'Høje Mål'      
Danske Universiteters kommentarer til Kvalitetsudvalgets anbefalinger i delrapporten 'Høje Mål'. Læs desuden Danske Universiteters pressemeddelelse Kvalitetsudvalgets Høje Mål er et godt oplæg til debat.

Tal om de danske universiteter 2014           
Danske Universiteters publikation fra december 2014, som samler dokumentation om universiteterne og Danmark som vidensnation og illustrerer en række tendenser indenfor uddannelse, forskning, beskæftigelse, studiemobilitet og universiteterne som institutioner.

Nyt fra Danske Universiteter - november 2014             
Læs Danske Universiteters nyhedsbrev fra november 2014, der byder på historier om forslag til finansloven 2015, supplering til kandidatpladser, evalueringsrapport om universiteternes samarbejde med erhvervslivet og meget mere.

Grundlag for dialog om dimensionering er fastlagt          
Uddannelses- og forskningsministeren og Danske Universiteter har fastlagt et godt grundlag for de enkelte universiteters videre dialog med ministeriet om dimensionering. Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen understreger, at der ikke er tale om en formel aftale. Læs hovedelementerne i dimensionering.