Seneste høringssvar

16.10.2014 Reform af international rekruttering

03.10.2014 Ændring af universitetsloven m.fl. (Gennemsigtighed)

30.09.2014 Universities Denmark's response to the public consultation on Science 2.0: science in transition

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Massiv detailstyring af uddannelserne
Danske Universiteter mener, at universiteters egen dimensioneringsmodel havde været betydeligt bedre end regeringens netop offentliggjorte dimensioneringsudspil.

Finanslovsudspil signalerer stabilitet
Danske Universiteter glæder sig over, at der med finanslovudspillet lægges op til at fastholde universiteternes 3-årige planlægningshorisont mht. basismidler til forskning og uddannelsesbevillinger.

Status quo for optaget i 2014 - reduceret optag fra 2015
I dag har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort tal for årets optag på de danske universiteter. Tallene viser, at universiteterne i 2014 optager 29.377 nye studerende. Fra 2015 vil universiteterne dog begrænse optaget på uddannelser med langvarig, høj ledighed.
Læs status på Danske Universiteters dimensionering af bacheloroptaget her. Genlæs desuden også Rektorkollegiets politikpapir her og handlingsplan her

41.900 søger ind på universiteterne
Uddannelsesministeriet har offentliggjort opgørelsen over antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. I år har 41.900 ansøgt om optagelse på en universitetsuddannelse.

Ny rapport sætter fokus på videnudvekslingen
Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation og teknologioverførsel (Innotech) har netop udsendt en ny rapport, som giver et indblik i universiteternes vidensamarbejde med det omgivende samfund. Læs Danske Universiteters pressemeddelelse her og rapporten her.

Supplering til kandidat
Brev til Sofie Carsten Nielsen om supplering til universiteternes kandidatuddannelser.