Seneste høringssvar

10.06.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser, udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannesler og professionsbacheloruddannelser

10.06.2016 Høring over udkast til en række bekendtgørelser - opfølgning på ændring af universitetsloven

29.01.2016 Indspil til nyt bevillingssystem

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Ny direktør for Danske Universiteter  
Læs pressemeddelelsen her.

Afskedsreception for Susanne Bjerregaard
Se invitationen her.

2025-plan må ikke gå ud over tiden til studierne
Regeringen har netop fremlagt sin 2025-plan, hvor flere elementer omhandler uddannelserne og SU-systemet.

Unge har stadig stor appetit på universitetsuddannelse  
Igen i år har mange søgt om at tilbringe de kommende år på et af de otte universiteter. Det glæder talsmand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.  

De tyrkiske universiteter - Danske Universiteter støtter European University Association 
Danske Universiteter støtter EUA's fordømmelse af suspenderingen af 1.577 dekaner fra de tyrkiske universiteter i kølvandet på kupforsøget i Tyrkiet i juli. Læs Danske Universiteters brev her. Læs EUAs udtalelse her.

Behov for forsat bredt europæisk universitetssamarbejde
Universitetsledere fra 24 europæiske lande har underskrevet en fælles udtalelse, hvor de understreger behovet for fortsat europæisk universitetssamarbejde efter Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab. Læs udtalelsen her.

Evaluating Horizon 2020 and designing FP9 
Rektorkollegiets Udvalg for EU's Forsknings- og Innovationspolitik (RUFI) har udarbejdet et positionspapir forud midtvejsevalueringen af EU's rammeprogram for Forskning og Innovation (Horizon 2020) og udvikling af næste rammeprogram (FP9). Læs Danske Universiteters anbefalinger her.

Nyt fra Danske Universiteter - juni 2016
I Danske Universiteters nyhedsbrev for juni 2016 kan du blandt andet læse om Danske Universiteters arrangement på Folkemødet 2016 og om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs nyhedsbrevet her.

Hvem er de forsinkede studerende?          
Notatet ser nærmere på udviklingen i de studerendes gennemførelsestider samt undersøger, hvem de forsinkede studerende er. Læs notatet her.