Seneste høringssvar

29.01.2016 Indspil til nyt bevillingssystem

11.01.2016 Høring over udkast til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

17.12.2015 Høring over udkast til bacheloradgangsbekendtgørelsen

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Nyt fra Danske Universiteter - april 2016       
I Danske Universiteters nyhedsbrev for april 2016 kan du blandt læse om styringseftersyn, genlæse Danske Universiteters forslag til en bedre governancemodel for universitetsområdet og se Danske Universiteters kommende arrangementer. Læs hele nyhedsbrevet her.

Universiteterne skaber værdi gennem samarbejde       
Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev, er glad for, at universiteterne fortsætter det historisk høje niveau for det værdiskabende forskningssamarbejde med private virksomheder. Læs hele pressemeddelelsen her.

Fremtidens forskningsbaserede myndighedsbetjening      
Danske Universiteter fremlægger fire anbefalinger, som kan være med til at fremtidssikre myndighedernes faglige fundament. Læs de fire anbefalinger her.

Ny dimensionering skaber usikkerhed på universiteterne   
Det har været universiteternes klare opfattelse, at en ny dimensionering af universitetsuddannelserne først ville komme på tale efter evalueringen i 2017. Det understreger Danske Universiteternes talsmand, rektor Anders Bjarklev i en pressemeddelelse. Læs hele pressemeddelelsen her.

Danske Universiteter roser justering af fremdriftsreformen    
Forliget om justering af fremdriftsreformen får rosende ord med på vejen fra Danske Universiteters talsmand, rektor Anders Bjarklev. Læs hele pressemeddelelsen her.

På vej mod bedre governance af universitetssektoren    
Danske Universiteter skitserer i dette papir en række forslag, der kan være de første skridt i retning af en bedre governancemodel for universitetsområdet. Læs på vej mod bedre governance af universitetssektoren her.