Seneste høringssvar

24.03.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

09.02.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

23.11.2016 Høringsvar over udkast til lovforslag om videnskabelig uredelighed m.v.

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Sommer 2017: Sekretariatet i flyttekasser
Danske Universiteters sekretariat er i perioden 23. juni til 4. august flyttet fra Fiolstræde til en midlertidig genhusning hos CBS på Frederiksberg. I denne periode omstilles alle vore telefonnumre til en enkelt mobiltelefon. Dette kan give problemer med ventetider og evt. viderestilling til telefonsvarer. Oplever du problemer med at fange os på telefonen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: dkuni@dkuni.dk eller direkte på mail til vores medarbejdere. Så ringer vi tilbage hurtigst muligt. Vi beklager besværet. God sommer.

Pressemeddelelse: Styrk stabiliteten i bevillingssystemet  
De otte danske universiteter efterlyser mere stabilitet og gennemsigtighed i regeringens udspil til et nyt
bevillingssystem for de videregående uddannelser. Det viser det fælles svar udsendt af Danske Universiteter.

Folkemødet 2017
Danske Universiteter sætter ved tre arrangementer på årets folkemøde fokus på dannelse som en universitetsopgave, langsigtede forskningsvisioner for Danmark og manglen på kvindelige forskere herhjemme.  

Udspil til nyt bevillingssystem   
Regeringen har i dag offentliggjort et udspil til et nyt bevillingssystem.

Tilfredshed med aftale om ny model for universitetsledelse
Regeringen har indgået forlig med S og DF om lovforslaget; bedre rammer for ledelse. Loven indeholder blandt andet nye procedurer for udpegning af eksterne medlemmer til universitetsbestyrelserne og bestyrelsesformanden.

Opbakning til Det Centraleuropæiske universitet       
Som følge af ny lovgivning i Ungarn kan Det Centraleuropæiske Universitet (CEU) blive tvunget til at lukke. European University Association har opfordret den ungarske regering til at trække loven tilbage. Den opfordring støtter Danske Universiteter.

Universities Denmark in collaboration with BECH-BRUUN
Universities Denmark has entered into a new collaboration on EU State Aid rules regarding research, development and innovation

Universiteterne lever op til de politiske mål         
Danske studerende bliver hurtigere færdige. Flere vælger teknik og naturvidenskab, og nyuddannede bliver i stigende grad ansat i private virksomheder. Det er nogle af konklusionerne i publikationen Tal om de danske universiteter 2016.

Ny rapport påviser forskningens bidrag til innovation og vækst  
Økonomiprofessor Anders Sørensen og lektor Cédric Schneider, begge fra CBS, har udarbejdet en rapport til Danske Universiteter om universitetsforskningens bidrag til innovation og vækst. Hovedpointer fra forskningsrapporten kan læses her og den fulde rapport ”Contribution of academic research to innovation and growth” kan læses her.

Studentermedhjælper søges
Danske Universiteters sekretariat søger en velstruktureret og dygtig studentermedhjælper, som ønsker at løse en række varierende statistiske og administrative opgaver.
Læs mere her.