Seneste høringssvar

05.03.2015 Høring over bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt andre ændringsbekendtgørelser

30.01.2015 International uddannelsesbekendtgørelse

30.01.2015 Høring over talentbekendtgørelse og andre bekendtgørelser

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Danske Universiteters sekretariat søger to fuldmægtige  
Danske Universiteters sekretariat søger to akademikere med indblik i og interesse for universitetspolitik. Den ene stilling er en fast stilling, mens den anden stilling er et barselsvikariat på seks måneder. Læs hele opslaget her.

De studerende er gode nok - rammerne kunne være bedre
Danske Universiteter talsmand, rektor Ralf Hemmingsen mener, at der er behov for mere fleksible rammevilkår og bedre finansiering, så universiteterne kan prøve nye optagelses- og undervisningsformer af.

Danske Universiteter om Finanslov 2016
Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 2016 med fordel kan tage afsæt i en række hensyn, som blandt andre en fastholdelse af den 3-årige bevillingshorisont og taxametersystemet sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed.    
 
Et mere fleksibelt optagelsessystem     
En optimering af optagelsessystemet kan give afgørende resultater med hensyn til at skabe et mere gennemskueligt og fleksibelt optagelsessystem. Danske Universiteter har udarbejdet et notat om universiteternes fælles holdninger til justering af det nuværende optagelsessystem. 

Danske Universiteters bemærkninger til Uddannelseszoom   
Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et nyt digitalt værktøj, Uddannelseszoom, som skal skabe større gennemsigtighed om de videregående uddannelser. Danske Universiteter har i den forbindelse sendt et brev med en række bemærkninger til værktøjet til ministeriet. Anden fase af Uddannelseszoom er blandt andet en national dimittendundersøgelse, om hvilken Danske Universiteter har fremsendt et andet brev til ministeriet