Seneste høringssvar

09.06.2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

18.05.2015 Høring over vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser

05.03.2015 Høring over bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt andre ændringsbekendtgørelser

Læs flere høringssvar

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Nyt fra Danske Universiteter - juli 2015    
Læs Danske Universiteters nyhedsbrev for juli 2015 med historier om blandt andet, hvordan vi gør Danmark til et kraftcentre for viden, hvad der er nyt i Bruxelles og om Danske Universiteter på Folkemødet 2015.

Aftaler for forskningssamarbejde - vejen gennem den gode forhandling        
Danske Universiteter har udarbejdet en publikation, som beskriver den typiske proces for indgåelsen af forskningssamarbejdsaftaler mellem universiteter og virksomheder med henblik på at øge kendskabet til rammerne. Læs publikation her.

Forskningsinvesteringer for fremtiden        
Danske Universiteter, Dansk Industri og Akademikerne har i fællesskab udarbejdet en række forslag til, hvordan øgede offentlige forskningsinvesteringer kan anvendes til at styrke den excellente forskning og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Læs Berlingske Tidendes kronik om forslagene. Eller læs den fulde publikation her.

Dialog og ekstern censur skal sikre uddannelsernes kvalitet     
Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen mener, at Berlingskes undersøgelse giver anledning til øget dialog mellem ledelser, forskere og studerende, og at den viser, at der er et klart behov for at fastholde den eksterne censorordning. Læs hele pressemeddelelsen her

Danske Universiteter om Finanslov 2016
Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 2016 med fordel kan tage afsæt i en række hensyn, som blandt andre en fastholdelse af den 3-årige bevillingshorisont og taxametersystemet sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed.